För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Om oss

Framtidens Ledare är den verksamhet inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som arbetar med chef- och ledarutveckling. Vi har sedan 1998 ett politiskt uppdrag att arbeta med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen.

Vision

Vår vision är att hela Göteborgsregionen ska präglas av ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap. Framtidens Ledare ska vara det självklara valet vid kompetensutveckling för individer, grupper och organisationer i regionen och alla som deltar i våra insatser ska uppleva långsiktigt goda resultat.

Mission

Med det utvecklande ledarskapet som grund, erbjuder Framtidens Ledare utbildningsinsatser av hög kvalitet. Våra medarbetares samlade erfarenhet och vår nära anknytning till våra tretton medlemskommuner ger oss unika möjligheter att bidra till förverkligandet av vår vision.

Vår syn på ledarskap

Ett utvecklande ledarskap™ väcker och drar nytta av medarbetarnas egna drivkrafter. Den som utövar ett utvecklande ledarskap uppträder som föredöme och tar ansvar för att upprätthålla och synliggöra verksamhetens gemensamma värdegrund. Ett utvecklande ledarskap ingjuter inspiration och motivation och kännetecknas av personlig omtanke, vilket både handlar om att ge stöd och om att konfrontera i ett gott syfte. Modellen har utvecklats av Försvarsmakten och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Alla utbildningsinsatser som genomförs av Framtidens Ledare har det utvecklande ledarskapet som utgångspunkt och ledstjärna. Läs mer om utvecklande ledarskap här.

Framtidens Ledare vill verka för ett attraktivt ledarskap i Göteborgsregionen. Det betyder att vi vill att fler personer i vår region ska lockas av och trivas med att axla en ledarroll. Vi tror att det målet bäst uppnås genom att de organisatoriska förutsättningarna för ett utvecklande ledarskap förbättras, på olika nivåer.

Till sist vill vi se ett ledarskap som är hållbart, för att långsiktigt välmående verksamheter tar vara på människors kompetenser och kreativitet. Vi menar att ett hållbart ledarskap präglas av balans. På individnivå kan det handla om att balansera det som är privat, personligt och professionellt. På organisationsnivå om att se till balansen mellan ansvar och befogenheter. En ledarroll är alltid förenad med utmaningar, men över tid måste också chefens tjänst kunna förenas med en balanserad tillvaro – allt annat är ohållbart.

Vårt erbjudande

Framtidens Ledare erbjuder utbildning och utveckling för individer, grupper och hela organisationer. Alla våra insatser syftar till att öka deltagarnas insikter om de mellanmänskliga processer som är förutsättningen för ett framgångsrikt ledarskap och långsiktigt goda resultat. Vår specialitet är processinriktade utbildningar och vi genomför ofta skräddarsydda uppdrag som är direkt anpassade för verksamhetens och deltagarnas behov och nuläge. Det kan handla om allt från enstaka utbildningspass till årslånga program. Hör av dig till oss, så kan vi tillsammans utforma en insats som passar just din verksamhet. 

Vi har också ett stående utbud av kurser och program som är öppna för anmälan. Mer om vad vi erbjuder för våra olika målgrupper kan du läsa under Vi erbjuder.