För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Ann-Katrine Engström

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling.

070-8638058

Christian Sandblom

Projekt- och processledare inom Framtidens Ledare med särskilt fokus på personlig utveckling av ledare, medarbetare och grupper.

0705-35 01 48

Malin Larsson

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling.

0709-70 76 12

Sandra Svensson

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!?

0729-688773