För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Organisationer

En organisation är det ramverk som ger en verksamhet förutsättningar att nå sina mål. I bästa fall bidrar organisationen till att de samlade resurserna tillvaratas optimalt.
 
Utöver våra utbildningar för chefer/ledare, medarbetare och grupper, erbjuder Framtidens Ledare övergripande insatser på organisationsnivå. Det kan handla om att stötta organisationer som står inför stora förändringar, eller om att bygga upp en kultur som innebär att alla delar av verksamheten arbetar för en gemensam vision. Insatserna kan  omfatta samtliga anställda eller koncentreras till grupper med centrala funktioner, så som chefer eller HR-personal.
 
Våra erfarna verksamhetskonsulter och specialister på styrsätt, processer, organisation, motivationsfaktorer och projekt- och förändringsledning kan utforma insatser som passar för just er organisation, i den situation den befinner sig i.
 
Till höger ser du exempel på insatser som vi kan utforma för organisationer.