För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Medarbetare

Alla som har en chef över sig är i relation till densamma just medarbetare, oavsett den egna positionen. För att varje medarbetare ska komma till sin rätt i en organisation fordras över tid ett gott ledarskap, men var och en bör också utveckla en god självinsikt och olika färdigheter för att utifrån den egna positionen kunna påverka såväl trivsel som resultat.
 
Framtidens Ledare erbjuder en rad insatser som syftar till medarbetarens ökade förståelse för sig själv, sin roll, och sitt beteende. En grupp bestående av medarbetare med god självinsikt och förståelse för varandras olikheter har mycket bättre förutsättningar att skapa trivsel och effektivitet på sin arbetsplats, jämfört med en grupp där dessa förutsättningar saknas.
 
Till höger ser du våra öppna utbildningar för medarbetare. För grupper eller organisationer utformar vi gärna utbildningsinsatser som passar just era behov.