För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Grupper

En grupp är två eller flera personer som är beroende av varandras insatser för att uppnå ett gemensamt mål. Vägen från nybildad till fullt utvecklad grupp som når hela sin potential är lång och komplex och vi vågar påstå att det stora flertalet aldrig når hela vägen fram.Framtidens Ledares utbildningar syftar till att varje gruppdeltagare ska förstå och bidra till den gemensamma processen. Att lyckas med det är att avsevärt förbättra gruppens chanser att bli riktigt välfungerande. Två viktiga förutsättningar är förståelse för och acceptans av de gemensamma målen samt en genomtänkt rollfördelning utifrån dessa. Vidare krävs en fungerande kommunikation, förståelse för sitt eget och andras beteende, bland mycket annat. Våra insatser anpassas alltid efter den specifika gruppens förutsättningar och behov. Till höger ser du våra öppna utbildningar för grupper. Vi utformar också gärna utvecklingsinsatser som passar just era behov.