För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Chefer & ledare

Framtidens Ledare arbetar med ledarutveckling. Våra uppdragsgivare, kunder eller kursdeltagare är ofta chefer men kan också ha andra befattningar. Ledarskap definierar vi som alla beteenden där avsikten är att påverka andras tänkande, inställning eller uppförande.
 
Vår utgångspunkt är att ett utvecklande ledarskapleder till såväl organisatoriskt goda resultat som till god individuell utveckling. I vårt arbete ser vi alltid till individens behov och förutsättningar. Med hjälp av anpassade pedagogiska metoder strävar vi efter att varje deltagare ska förstå sig själv och sin omvärld på ett fördjupat sätt, både som individ och i samverkan med kurskamraterna.

Till höger ser du våra öppna utbildningar för ledare och chefer. För grupper eller organisationer utformar vi gärna utbildningsinsatser som passar just era behov.