För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Framsidan

Aktuellt

måndag, mars 13, 2017 - 14:30

Tycker du att skolledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig?

Exempel på uppdrag

Utvärdering av organisationsförändring

I en av GRs medlemskommuner genomförde Framtidens Ledare en utvärdering av upplevda effekter av en större organisationsförändring i en förvaltning. Ledningen upplevde att de tänkta effekterna uteblivit och att organisationen inte fungerade effektivt på gruppnivå. Syftet med översynen var dels att kartlägga organisationsmedlemmarnas upplevelse av organisationsförändringen, dels att ta fasta på medlemmarnas önskemål för framtiden. Utvärderingen resulterade i en skriftlig rapport och en presentation av medlemmarnas upplevelser samt en handlingsplan med rekommendationer för fortsatt arbete.